Wieś Łapsze Wyżne należy do gminy Łapsze Niżne ,jest wsią spiską,długą ( 1, 75 km) położoną na wysokości 635-670 m w wylesionej części głębokiej doliny potoku Łapszanka, wzdłuż drogi Trybsz - Niedzica. Od pn. osłania ją stromy grzbiet zw. Grandeusem (795 m). Od pd. bardziej stromy grzbiet zw. Kurosówka .Stare domy są przeważnie murowane,lub drewniane na wysokiej podmurówce zwrócone do ulicy ścianami szczytowymi. Posiadłości wsi zajmują 1685 ha, z czego aż 35% pokrywają lasy a 16% łąki i pastwiska. Mieszkańców ok. 800. Wieś Łapsze powstała w 1340,w połowie 15 wieku podzieliła się na Niżne i Wyżne Łapsze.Miejscem pierwotnych Łapsz były prawdopodobnie "Dolinki"stąd też nazwa Lapos węgierska znacząca nieckę ,dolinę,nazwiska Doliński i zmadziarzone Łapszański.Wieś lokowana według typowych obyczajów oraz zasad lokowania wsi na prawie niemieckiem ,z typowymi dla Węgier Górnych w tym i Spisza podziałami działek siedliskowych oraz rozplanowaniem funkcjonalno-gospodarczym.Obecna zabudowa ma mało wspólnego z pierwotną ,została przerzedzona po 1945,w trakcie odbudowy ze zniszczeń wojennych,zlikwidowano tylną zabudowę,,czworaków,,(po 4 gospodarstwa w jednym podwórku,zniknęły charakterystyczne bramy(kapury),zmieniła się też trochę architektura,zniknęły podcienie-ganki,które rozpowszechnił cieśla Knaus "Horwatek".Wieś kontynuowała rozwój osadnictwa wzdłuż ważnej drogi do przejścia granicznego Stare Cło koło Cisowej Skały (przełom rzeki Białki),obecnie Gronków.Wieleset lat wozactwo było dodatkowym zarobkiem mieszkańców.Ze względu na warunki glebowe wieś zaliczała się do biedniejszych w okolicy,wieś znana była z wyrobu butów z cholewami. Wsie Kacwin,Łapsze oraz Trybsz posiadają wiele wspólnych mianowników:charakter zabudowy,ukształtowanie terenu, sposób gospodarzenia ,również zasięg stroju ludowego ,,kacwińsko-trybskiego,,który jest pochodną stoju niemieckich mieszczan z Keżmarku spina te miejscowości tak jak powstawały w jedną całość.Pozostałością tamtego pierwszego okresu jest liczne niemieckie nazewnictwo w nazwach stroju,topograficznych i przedmiotach codziennego użytku.