Styczen 17, 2010 Przez at Poland » Łapsze Wyżne
Kategoria:
Krótki opis
<img border="0" src="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/logo11.JPG" width="136" height="153">
<address>
<b><font color="#800000" size="6" face="Monotype Corsiva">SZKOŁA PODSTAWOWA </font></b>
</address>
<address>
<b><font color="#800000" size="6" face="Monotype Corsiva">W ŁAPSZACH WYŻNYCH</font></b>
</address>
<p></p>
<p><strong><span class="style1">Szkoła Podstawowa<br>
34-442, Łapsze Wyżne św. Floriana 51<br>
tel. 18 265 97 66</span></strong><br>
</p>
<p><a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/">www link
http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/</a></p...
<p>
<img style="FLOAT: right" border="0" src="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/S6300570.JPG" width="318" height="243"></p>
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<head>
<style type="text/css">
P { font-family: "Times";}
A { font-family: "Times"; font-weight: bold; color:rgb(136,0,0);}
</style>
</head>
<p align="center"><b><font color="#808000" size="5" face="Monotype Corsiva">PLAN
LEKCJI</font></b> </p>
<p align="center"><b><font color="#808000" size="5" face="Monotype Corsiva">rok
szkolny 2008/2009</font></b> </p>
<p align="center">
<img style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 15px" alt="" src="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/li_pe_y.gif" width="500" height="15">
</p>
<blockquote>
<p align="left"><b><i><font color="#0000ff">
<a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/plan0.htm">klasa "0"</a>
<a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/planI%20.htm">klasa I</a>
<a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/planII.htm">klasa II</a>
<a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/planIII.htm">klasa III</a></font></i></b>
<b><i><font color="#0000ff">
<a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/planIV.htm">klasa IV</a>
<a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/planV.htm">klasa V</a>
<a href="http://www.spwyzne.lapszenizne.pl/planVI.htm">klasa VI</a></font></i></b>
</p>
</blockquote>