Scan1

Straż Pożarna

Lapszanie 2 followers
Kategorie
Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Łapszach Wyżnych została założona w 1912 roku. Pod rządami austro-węgierskimi. W okresie pierwszej wojny światowej Straż Ogniowa formalnie nie istniała,pisemny dokument dotyczący wznowienia działalności w 1928 roku, znajduję się w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, czyli po ośmiu latach włączenia wsi Łapsze Wyżne do Rzeczpospolitej Polskiej.
Pierwszym komendantem straży był Jan Ziemianin, w 1913r. Mieszkańcy wsi zakupili dla Straży Ogniowej sikawkę ręczną, którą dowożono do pożaru zaprzęgiem konnym i którą posiadamy do dnia dzisiejszego jako dowód i potwierdzenie powstania Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych w tamtym czasie.
Od 1928r. Prezesem był ówczesny nauczyciel, dyrektor szkoły podstawowej w Łapszach Wyżnych Jan Pluciński, a komendantem Augustyn Bryja. W 1930r. ufundowano pierwszy sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej przez mieszkańców wsi za prezesury Edwarda Payerhina, a od 1941r. Komendantem był Dominik Biziak.
W latach 1919-1945r. „czerwony kur” zapiał w Łapszach Wyżnych trzykrotnie. W 1919r. Pożar strawił niemal całą drewnianą zabudowę wsi. W 1930r. Spłonęła 1/3 wsi, a w czasie działań wojennych cofające się wojska niemieckie w styczniu 1945r. Maskując swoje stanowiska artyleryjskie,podpaliły drewniane domy. Spłonęła Wówczas plebania i górna część wsi. Gaszenie ognia pod gradem kul było niemożliwe, a gruba warstwa śniegu na dachach budynków utrudniała rozprzestrzenianie się ognia na całą wieś.
W 1948r. Staraniem Augustyna Bryji, Dominika Biziaka i sołtysa wsi Dominika Jadamca OSP otrzymuje z demobilu angielską motopompę „STANDARD”. Kolejną motopompę strażacy pozyskują w 1962r. W tym samym roku rozpoczęło się staranie o budowę remizy strażackiej która służy nam po dzień dzisiejszy. Wykupiono działkę i zaczęto gromadzić materiały budowlane, budowa ruszyła w 1965r. A oddano ją do użytku 1971r.
W 1967r. Funkcję komendanta objął Seweryn Krzysik, a prezesa Dominik Biziak. W 1970r. Komendantem został Paweł Gryglak który pełnił tę funkcję do 1983r., a prezesem w tym czasie był Józef Krzysik. Ich staraniem w 1972r. Zakupiono motopompę typu M-800.
W 1973r. Komenda Rejonowej Straży Pożarnej w Nowym Targu przekazała na stan naszej jednostki samochód pożarniczy STAR 20 którego to dokumenty przekazania samochodu przez ówczesnego komendanta Rejonowej Straży Pożarnej Kazimierza Cepucha a później oficjalnego przekazania na jednostkę przez kapt. A obecnego komendanta głównego PSP gen. brygadiera Wiesłąwa Leśniakiewicza posiadamy do dnia obecnego. Nowy samochód umożliwiał strażakom szybsze dotarcie na miejsce pożaru i który niezawodnie służył nam do 1996r. Kiedy to opuścił naszą jednostkę na miejsce zasłużonego spoczynku po latach wieloletniej służby.
W 1983r. Naczelnikiem straży zostaje Józef Mazurek pełniący tę funkcję do 2006r. Najdłużej w historii OSP pełniący tę funkcję będący oficjalnie naczelnikiem honorowym,a prezesem wybrano w tym czasie Jana Kiedziucha, który pełnił tę funkcję do 2001r. Będącym obecnie prezesem honorowym.
W 1983r. Staraniem Zarządu OSP Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Nowym Targu przekazała naszej jednostce motopompę typu PO-5.
W 1993r. Z inicjatywy Romana Stańczaka, Stefana Kiedziucha, Zarządu OSP, Jana Gryglaka mieszkańcy wsi zakupili fabrycznie nowy samochód pożarniczy STAR 244, który służy nam do dzisiaj. Środki na zakup pozyskano ze wspólnoty urbarialnej „URBAR”, mieszkańców wsi oraz Urzędu Gminy Łapsze Niżne.
Za prezesury Jana Kiedziucha w latach 1994-1998r. Z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego rady gminy mgr. Franciszka Payerhina, wójta gminy mgr. Wendelina Habra oraz Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łapszach Niżnych strażacy wykonali remont znacznie zniszczonej już remizy oraz zmieniono ogrzewanie budynku z węglowego na elektryczne.
W latach 2001-2003r. Funkcję prezesa pełnił Jan Sołtys który przedwcześnie zmarł. W latach 2003-2006r. Funkcje prezesa sprawował Andrzej Sołtys.
W latach tych „czerwony kur” zapiał pięciokrotnie, w tym największy pożar w 2003r. Na obecnej ulicy Na Brzegu, ale dzięki sprawnej akcji strażaków naszej i sąsiednich miejscowości oraz dobremu wyposażeniu udało się ugasić pożar ratując budynki mieszkalne.
W 2005r. Zarząd OSP Łapsze Wyżne wraz ze społecznością wiejską wyszła z inicjatywą ufundowania nowego sztandaru, który wykonano i oddano do użytku w tym samym roku, fundatorami są mieszkańcy wsi, OSP Łapsze Wyżne oraz rodacy mieszkający w U.S.A.
W latach 2006-2011r. Prezesem był Franciszek Krzysik, komendantem Jan Sołtys.
W 2009r. Zostaliśmy wyposażeni w nowoczesny system selektywnego wywoływania z portem wysyłania naszym strażakom szybkiego powiadomienia SMS o zdarzeniach co usprawniło wyjazdy do pożarów , wypadków drogowych, klęsk żywiołowych.
W 2010r. dotknęła nas powódź, która kompletnie zaskoczyła mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości jakiej nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy.
W tym też roku z inicjatywy Zarządu OSP i wszystkich druhów strażaków zakupiono lekki samochód pożarniczy MERCEDES VITO który to został poświęcony podczas obchodów 100-lecia istnienia straży. Środki na zakup samochodu pochodziły ze środków własnych OSP, składek mieszkańców wsi oraz składek członkowskich wszystkich druhów strażaków. Pozyskano również nowoczesną motopompę TOHATSU ze środków Urzędu Gminy Łapsze Niżne za co bardzo jesteśmy wdzięczni wójtowi mgr. Pawłowi Dziubanowi.
Od 2005r. OSP w Łapszach Wyżnych doposaża się i wymienia zasłużony sprzęt i motopompy na nowoczesny i tym samym staje się sprawniejsza w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Cieszymy się również z napływu młodego pokolenia w szergi OSP, a najbardziej z tych najmłodszych druhów i druhen Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powstałych w ostatnich latach z czego jesteśmy dumni bo oznacza to, że tradycja istnieje i nie zamiera. Tak jak głosi hasło:”BOGU NA CHWAŁĘ-LUDZIOM NA POŻYTEK” i oznacza to, że zostaną po nas godni następcy założycieli Straży Ogniowej w Łapszach Wyżnych w 1912r.
Od 2011r. Naczelnikiem jest Paweł Trzop, a prezesem Zdzisław Skorupka. W 2011r.wykonano remont wraz z ociepleniem elewacji budynku remizy oraz wnętrza pomieszczeń sfinansowanych z budżetu Gminy Łapsze Niżne i funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej.
W 2016r. Naczelnikiem został ponownie wybrany Paweł Trzop, na prezesa wybrano Marka Tomaszkowicza.