Grandeus 802 lub 795 m n.p.m. - podłużne, bezleśne wzniesienie w północnej części Magury
Spiskiej (Pogórze Spisko-Gubałowskie).
Ma ono formę wydłużonego równoleżnikowo grzbietu, z kilkoma
wierzchołkami o podobnej wysokości (782-802 m). Niektórzy nazwę Grandeus
przypisują tylko niższemu, wschodniemu wierzchołkowi 795 m n.p.m.,
na którym znajduje się potężny maszt przekaźnika radiowo-telewizyjnego i telefonii komórkowej.
Południowe zbocza góry stromo opadają do doliny Łapszanki
(Łapsze Wyżne).
Z grzbietu Grandeusa można podziwiać wspaniałe widoki na Tatry, a także na pasmo
Kurasówki (1040 m) w Magurze Spiskiej, Gorce, czy pobliskie Pieniny. Przez
wschodni wierzchołek przechodzi czerwony szlak turystyczny z Dursztyna do Łapsz
Wyżnych.


Grandeus 802 lub 795 m n.p.m.